Faculty

Department of Metallurgy and Applied Physical Chemistry(Sort in no order)

Xinyuan Cheng

Zhiying Ding

Huiping Hu

Jiugang Hu

Xiaobo Ji

Xi Yuan

Hongyi Chen

Yunqing Liu

Wenzhang Li

Xiaoqing Qiu

Jie Li

Baicheng Weng

Yang Xiang

Zhoulan Yin

Dewen Zeng

Hongshuai Hou

Guoqiang Zou

Yang Liu

Dan He

Wei Liu


Department of Applied Chemistry(Sort in no order)

Limiao Chen

Zhen He

Jianhan Huang

Juan Li

Yajuan Li

Hongtao Liu

Kaiyu Liu

Suqin Liu

Younian Liu

Yaochi Liu

Zhiguang Peng

Chunyue Pan

Dong Qian

Shangbin Sang

Aidong Tang

Yougen Tang

Xincun Tang

Haiyan Wang

Xuxian Xiao

Zhanhong Yang

Dan Sun

Wansong Chen

Juntao Tang

Jue Wang

Jianghua Li

Qi Zhang

Dongming Zeng

Jinlong Liu


Department of Analytical Science(Sort in no order)

Xiaoqing Chen

Liu Deng

Chunyan Deng

Feiyue Deng

Fangqiu Guo

Jian Huang

Xinyu Jiang

Hongmei Lu

Juan Xiang

Zhimin Zhang

Ge Song

Shuyun Shi

Shihui Si

Li Wen

Jianxiu Wang

Qian Wu

Qi Liu

Minghui Yang

Jingang Yu

Xinyao Yi

Yi Zhang

Department of Chemical Engineering(Sort in no order)

Zhanfang Cao

Jiangang Fu

Kai Han

Yonghua Zhou

Chongwen Jiang

Feipeng Jiao

Jiangrong Kong

Haipu Li

Guangyi Liu

Hui Liu

Youcai Liu

Xin Ma

Tao Zhou

Yunren Qiu

Bo Qiu

Jun Tan

Hui Wang

Shuai Wang

Qiang Wang

Lin Wang

Le Xie

Zhaoguang Yang

Ying Yang

Jia Yang

Hong Zhong

Hua Ye

Ting Zhang

Pengfei Zhang

Sheng Liu

Wei Chen
Department of Pharmaceutical Engineering(Sort in no order)

Yuren Jiang

Chunhua Li

Fenfang Li

Xiaoru Li

Fengliang Liu

Jiajia Liu

Yanfei Liu

Yanjing Yang

Shian Zhong

Yan Wang

Shan Wang

Hua Yang

Haoyue Xiang

Kai Chen
Department of Inorganic Chemistry(Sort in no order)

Jianliang Zhou

Hongbing Mo

Yingying Gu

Lanfang Huang

Yu Xiong

Shaogan Liu

Zhanhui Li

Shouchun Zhang

Xiaoyi Yi

Manjuan Wang

Yifan Wang

Jun Yan

Shian Zhong

Piao He

Chao Liu

Pin Qian


Department of Organic Polymer(Sort in no order)

Guohui Chen

Yin Chen

Pingshan Wang

Hai Xu

Jinzhi Jiang

Lihui Jiang

Yingping Zou

Minhuan Lan

Guipeng Yu

Wenjie Liang

Hongjian Peng

Xiaoyi Sun

Xiangzhi Song

Ruiren Tang

Weihong Wang

Weiling Wang

Yunbin Hu

Benhua Wang

Jun Yuan

Yiming Li


Office Faculties(Sort in no order)

Yongzhong Luo

Yu Shen

Pu Li

Shihong Liu

Qing Liu

Yuanchao Zhao

Li Su

Danni Bai

Ruhua Shao

Min Zhu

Xiaowen Teng

Xiangrui Ma

Min Xie

Yanling Zhang

Shasha Huang

Maolin Zhang

Sijie Zhou

Fan Fan

Yuefan Yu

Xuyu Hua

Peiyi Zhang

Wenchao Yin

Minfang DuanExperimental Center(Sort in no order)

Zihe Dong

Dingxin Dai

Jianan Liu

Yang Liu

Chunyun Li

Aiwu Xu

Xuefeng Yi

Zhong Yin

Wenhui Jiang

Sha Luo

Dongming Zeng

Xianhong Li

Shaojing Zhao

Zhaoqi Tang

Can Wang

Qing Yang

Shengqian Zou

Yumin Zhang

Zhigang Zeng

Tingjuan Guo

Wei Hu

Sijing Chen

Jian Liu

Fenghua Xu

Dongmei Li

Shengqian Zou
Retired Faculties(Sort in no order)

Yulan Bei

Jinzheng Cai

Jinhai Cao

Xiaoling Zeng

Qiangsan Chang

Dianling Chen

Gongwen Chen

Keying Chen

Lili Chen

Yulan Chen

Bencheng Cheng

Shizhen Chou

Lusha Deng

Xueqiong Deng

Peiliang Diao

Dunhuang Ding

Junyuan Fan

Zhengguo Fan

Kuangxiu Fu

Qingwu Fu

Luxiong Guan

Qingjian He

Yuewu He

Manling Hou

Ailian Hu

Nanyuan Hu

Qirong Hu

Ganchu Huang

Songxian Huang

Zhenqian Huang

Guoming Jiang

Lide Jiang

Liwu Jiang

Shufen Jiang

Yunqing Jiang

Tangxuan Jing

Deyong Lai

Xiugui Lei

Zhiming Leng

Caisheng Li

Canying Li

Congping Li

Fuling Li

Kaihui Li

Laizhi Li

Songbai Li

Xichun Li

Yafang Li

Yongxin Li

Jing Lin

Bingqi Liu

Changqing Liu

Daode Liu

Fengming Liu

Hongru Liu

Shiqin Liu

Xiangming Liu

Zugeng Liu

Guangjin Lu

Feihe Luo

Ji Luo

Shengqiu Luo

Tiankai Luo

Yiming Luo

Chongqing Luo

Chengyin Ma

Ruilin Man

Xianzhi Mei

Xumiao Niu

Yuhua Pan

Aizhi Peng

Dehua Qiu

Dai Ren

Fenglian Ren

Jiarong Shen

Xuechun Shi

Wangen Shu

Lianzhen Su

Lanlan Tian

Houxiong Wang

Yingwei Wang

Aihua Wang

Kaiyi Wang

Zheshu Wen

Jizhi Wu

Ruoqiong Wu

Zhaoming Wu

Juntao Xiao

Liangxiu Xiong

Peishi Xiong

Jinhua Xu

Shuzhen Xu

Junhuang Xu

Shubai Xu

Guiyou Yan

Hongqi Ye

Bingnong Yi

Wenyun Yin

Fuzeng Yong

Jiageng Yu

Yunxuan Yu

Bingnian Yuan

Heng Zhang

Hui Zhang

Jingan Zhang

Pingmin Zhang

Quanru Zhang

Shimin Zhang

Taiming Zhang

Jingyun Zhao

Peilin Zheng

Ali Zhou

Chunshan Zhou

Cuiling Zhou

Debi Zhou

Jun Zhou

Junti Zhou

Lansong Zhou

Mingda Zhou

Jiqing Zhu

Jianmin Zhu

Yushuang Zhu

Guoqiang ZouDeceased Faculties

Guoding Chen

Mingliang Chen

Lesui Dai

Kaijia Deng

Zhenling Deng

Qunzhang Duan

Qinxuan Fan

Yunzhen Fang

Caiwang Feng

Runlan Gao

Xiaohui Gao

Luqing He

Chunquan He

Ruofen Hu

Changsheng Huang

Yixia Huang

Shuchang Kang

Kerun Lei

Yuying Li

Yuanzhuo Li

Yizeng Liang

Binglan Liao

Jingfa Liao

Jin Liu

Keqiang Qiu

Feizhen Rao

Guodong Ren

Kungang Sha

Diance Wang

Jitong Wang

Mibin Wang

Yingling Wang

Guangyu Wu

Lianghui Wu

Shengpei Xie

Xingan Xiong

Yonglin Xu

Lihua Yi

Zongjiang Yin

Lusheng Yin

Xianglin Zhang

Zhaozhong Zhang

Xinna Zhao

Hanwen Zheng

Fengxian Zhou

Gu Zhu

Kelong Huang

Qiyuan Chen

Shijun Liu